INSTITUTT FOR PSYKOLOGISK UTVIKLING

Vår misjon:

Vi tilbyr gratis online psykologisk hjelp til mennesker i forskjellige deler av verden som er traumatiserte av forskjellige grunner og dermed trenger psykologisk hjelp.

Our Mission:
We provide free online psychological support to people in different parts of the world who are traumatized for various reasons and who need psychological support for this reason.

Vi gir gratis online psykologisk støtte til ofre for psykologiske traumer i forskjellige deler av verden. Ved å donere til vårt institutt kan du bidra til fortsettelsen av denne godhetsbevegelsen. Takk for donasjonene dine.